ผู้บริหาร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์ 

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิกร  คล้ายสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

   

ชนิดกีฬาสังกัดสำนักกีฬา  

กีฬากรีฑา

กีฬาปันจักสีลัต

กีฬายิงปืน

   

นักกีฬาในสำนักกีฬา  

   

นักกีฬาทีมชาติไทยปัจจุบัน  

กีฬากรีฑา

กีฬาปันจักสีลัต

กีฬายูโด

กีฬามวยปล้ำ

   

สรุป/รายงานผลการแข่งขัน  

   

สนามกีฬา/สนามฝึกซ้อม  

   

Popular Tags  

   

User Menu  

   

การแข่งขันกรีฑา Invitation to 81 Singapore Open Track & Field Championships 2019

pichaya Medium  tawan Medium

   

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

asianuniversitygames

   

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

 

   
© ALLROUNDER