ห้ามหัวข้อ

X22  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ ณ สระว่ายน้ําเทศบาลนครตรัง

....6-7/02/2567คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ ณ สระว่ายน้ําเทศบาลนครตรัง... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
X20  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

....16/01/2567คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
X18  

โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และทะนุบำรุงศาสนสถานการจัดกิจกรรมทำทานเเก่ผู้ยากไร้โดยบริจาคของกินของใช้ให้เเก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง

....4/12/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

X17  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(การออกแบบสื่อด้วย Canva)

....25/11/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบสื่อด้วย Canva) ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
X16  

ดำเนินโครงการบริการการวิชาการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง

....คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการบริการการวิชาการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
X15  

ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ   ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

...13/09/2566 ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

X13  

โครงการ Sports Science TNSU Trang Campus Mini Marathon 8th ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย) ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาวขาว จ.ตรัง

...21/07/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการ Sports Science TNSU Trang Campus Mini Marathon 8th ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย) ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาวขาว จ.ตรัง... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
X12  

โครงการค่าใช้จ่ายการอบรมช่วยชีวิตทางน้ำ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและฝึกปฏิบัติทักษะ การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR)

...16/07/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ห้อง อเนกประสงค์ลานพลิน โรงพยาบาลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

X11

 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ โรงพยาบาลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

...14/07/2566คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ห้อง อเนกประสงค์ลานพลิน โรงพยาบาลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

 X10

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการศึกษาปี 2565

...20/6/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2565... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

X9  

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2566

....1/06/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

B9  

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ น้ำตกไพรสวรรค์ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

....25/04/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหา​วิทยาลัย​การ​กีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขต​ตรัง​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ น้ำตกไพรสวรรค์ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

 B7  

โครงการ การละเล่นพื้นบ้าน "ขว้างราว" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

....10/2/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนศิลปหัตถกรรมสตรี ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม) 

B6  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

 ....20/01/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนศิลปหัตถกรรมสตรี ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
บี3  

โครงการกีฬาไทย "ชิงหลักชัย" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

...21/01/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการกีฬาไทย "ชิงหลักชัย" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
บี1  

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน
ประมวลภาพการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ซ้อมใหญ่) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตวิทยาเขตตรัง

...9/12/2565 ประมวลภาพการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ซ้อมใหญ่) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)
...8/12/2565 ประมวลภาพการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ซ้อมย่อย) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  ... (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

บี2  

กิจกรรม ม.อ. วิชาการ "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" ประจำปี 2565ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 ...2/12/2565คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ...  (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

...กิจกรรมทั้งหมด

OthNewsAc

26/03/2567 เข้าร่วมโครงการนิทรรศการตันตยาภิรมวิชาการและได้ให้ความรู้ เรื่อง การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)...

26/03/2567 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)...

23/02/2567 กิจกรรมการทำทานบริจาคของกินของใช้ให้เเก่เด็ก เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดตรัง...

22/02/2567 โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การปฐมนิเทศการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ...

17/02/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ ทดสอบสมรรถนะทางกายของนักเรียน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง...

14/02/2567 ดำเนินโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม...

14/02/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมการฟื้นคืนชีพการทำ CPR การใช้เครื่อง AED  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม...

12/02/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เเก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)...

9/02/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เเก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)...

6-7/02/2567 บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ...

7/02/2567 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ ณ สระว่ายน้ํา เทศบาลนครตรัง...

6/02/2567 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ ณ สระว่ายน้ํา เทศบาลนครตรัง...

5/02/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ...

2/02/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง...

30-31/01/2567 โครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4...

26/01/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค Office Syndrome...

25/01/2567 โครงการบริการการวิชาการ "วิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน" ณ โรงพยาบาลกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง...

23/01/2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสุขภาพ เทคนิคการควบคุมน้ำหนักด้วยอาหารและการออกกำลังกาย...

22/01/2567 โครงการบริการการวิชาการ "วิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน" ณ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง...

16/01/2567 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

27/12/2566 โครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ในท้องถิ่น...

12/12/2566 โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ...

4/12/2566 ครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง...

25/11/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบสื่อด้วย Canva)...

24/11/2566 โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง...

24/11/2566 กิจกรรมการละเล่นพื้นและกีฬาไทย โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง...

27/08/2566 ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกลุ่มนักกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์"...

25/08/2566 "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง...

22/08/2566 "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง...

25/07/2566 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ...

5-27/08/2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี...

21-22/08/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Class Fitness...

21-22/08/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Class Fitness...

16/08/2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กิจกรรมการฟื้นฟูกีฬาไทย "สะบ้า" ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์...

15/08/2566 โรงเเรมในเครือไมเนอร์โฮเทลส์ภาคใต้เข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและประชาสัมพันธ์การเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา...

11/08/2566 ดำเนินโครงการอบรมความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ...

25/07/2566 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย การอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน "การรำมโนราห์...

 25/07/2566 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย การอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน "การรำมโนราห์...

25/07/2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย การอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน "การรำมโนราห์...

22/07/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทำหน้าที่กรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตรัง...

21/07/2566 Sports Science TNSU Trang Campus Mini Marathon 8 th...

21/07/2566 โครงการ Sports Science TNSU Trang Campus Mini Marathon 8th ณ สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย) ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาวขาว จ.ตรัง...

20/07/2566 โครงการบริการการวิชาการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ อ.เมือง จ.ตรัง...

16/07/2566 เข้ารวมโครงการค่าใช้จ่ายการอบรมช่วยชีวิตทางน้ำ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและฝึกปฏิบัติทักษะ การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR)...

14/07/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  โรงพยาบาลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง...

12/07/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักกีฬาที่เข้าร่วมกีฬาพลศึกษาเกมส์ครั้งที่ 46...

09/07/2566 โครงการค่าใช้จ่ายการอบรมช่วยชีวิตทางน้ำ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะและฝึกปฏิบัติทักษะ การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR)...

20/06/2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มกช. ตรังประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการศึกษาปี 2565...

3/06/2566 ดำเนินโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ...

2/06/2566 ดำเนินโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ...

1/06/2566 ดำเนินโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้อง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา...

25/04/2566 จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ น้ำตกไพรสวรรค์ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง...

25/04/2566 เข้าร่วมกิจกรรมวัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ต่อ​องค์​สมเด็จ​พระ​นเรศวร​มหาราช​ณ หอประชุม​โรงเรียน​วิเชียร​มาตุ​จังหวัด​ตรัง​...

30/03/2566  ขอเเสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน)...

7/03/2566 จัดกิจกรรมทำทานเเก่ผู้ยากไร้โดยบริจาคของกินของใช้ให้เเก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ...

24/02/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ.เมือง จ.ตรัง...

23/02/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ.เมือง จ.ตรัง...

23/02/2566 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้งานทำหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปีการศึกษา 2565).

23/02/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ.เมือง จ.ตรัง...

23/02/2566 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้งานทำหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปีการศึกษา 2565)...

18/02/2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา...

17/02/2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา...

16/02/2566  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับนักศึกษา...

10/02/2566 ดำเนินโครงการ การละเล่นพื้นบ้าน "ขว้างราว" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง...

29/1/2566    ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ เลิศวงค์หัตถกุล และ อาจารย์ ดร.ทัตพิชา พงษ์ศิริ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับ ดุษฏีบัณฑิต...

27/1/2566   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)...

26/1/2566   บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)...

20/01/2566   อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

21-30/1/2566  ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ตัวเเทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย...

21/12/2565  ดำเนินโครงการกีฬาไทย "ชิงหลักชัย" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง...

9/12/2565  ประมวลภาพการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ซ้อมใหญ่)...

8/12/2565  ประมวลภาพการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (ซ้อมย่อย)...

2/12/2565 เข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

26/11/2565 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบสื่อด้วย Canva)...

8/11/2565  เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์...

3/11/2565 เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ในพื้นที่จังหวัดตรัง...

13/9/2565  "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง...

13/9/2565  เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ของคณะศึกษาศาสตร์...

12/9/2565 ขอให้เกมเมอร์ทดสอบและทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่แบตเตอรีตามโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ...

9/9/2565 "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง...

25/8/2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการ Sports Science TNSU Trang Campus Mini Marathon 7th...

25/8/2565  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการ Sports Science TNSU Trang Campus Mini Marathon 7th...

22/8/2565  บรรยายให้ความรู้และทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่นักกีฬา ตามโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด...

17/8/2565  "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง...

16/8/2565  โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ...

17/8/2565   "อบรมสัมมนาการช่วยเน้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง...

10/8/2565   "อบรมต่อไปนี้การช่วยให้ผู้อื่นคืนชีพได้" ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ...

4-6/8/2565  อบรมการนวด การนวดแบบสากล ณ คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ...

30/7/2565  อบรมสัมมนาและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ...

19/7/2565  จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ...

14/6/2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯ รับรองคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรการศึกษาปีการศึกษา 2564 ...

10/12/2565 ดำเนินโครงการวิทยากรอบรมใหม่และสานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2565 ...

6/9/2565 ดำเนินโครงการอบรมเพื่อมุ่งสู่การช่วยแองคืนชีพ ......

30/3/2565 คณะฯ ครบ มกช. ตรัง ดำเนินโครงการต่อไป พิธีการต่างๆ สำหรับบัตรนักศึกษา ของที่ระลึก เพื่อการศึกษา 2561-2563 ...

27/2/2565  คณะฯ ครบ ร.พ. ต่อไปนี้จะคอยติดตามข้อมูลเชิงวิชาการในการป้องกันเชื้อโควิด 19 จำนวน 2,969 คน ...

23-25/2/2565 ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการ Class fitness ...

22/2/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตสื่อด้วย Canva...

20/2/2565  คณะฯ ครบ ร.พ. จะได้รับข้อมูลบทเรียนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 จำนวน 2,981 คน ...

19/2/2565  คณะฯ ครบ ร.พ. บทเรียนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 จำนวน 2,936 คน ...

18/2/2565  ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฯ ตอนที่ 2 การละเล่นพื้นบ้าน " แข่งกับมะพร้าวทาน้ำมัน" ...

16/2/2565  คณะฯ ครบ ร.พ. รุ่นที่จะได้อบรมในการป้องกันเชื้อโควิด 19 จำนวน 2,700 คน ...

9/2/2565 ส่งเสริมโครงการและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ "เสริมมักษะและ TNSU English Test" ...

2/2/2565 ดำเนินโครงการชมนาฬิกาฯ ตอนที่ 1 การละเล่นพื้นบ้าน "ฉับหวั่ว" ...

18/1/2565  คณะฯ ครบ ร.พ. จะได้รับข้อมูลบทเรียนในการป้องกันเชื้อโควิด 19 จำนวน 644 คน ...

12/1/2564  คณะฯ ครบ ร.พ. แล้วอย่าลืมเผื่อผู้สมัครจะได้รับในการป้องกันเชื้อโควิด 19 จำนวน 6,300 คน ...

29/12/2564 คณะฯ ครบ ร.พ. ใครจะได้รับโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 3,000 คน ...

23/9/2564 เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตเนื่อง เริ่มพิธี 2564...

15/9/2564  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯ บรรยายและทดสอบกับแก่งแบตเตอรีของสมาคมกีฬาฯ ..

31/8/2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สพท. ฯ บรรยายและทดสอบแก่งแบตเตอรีของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ...

28-30/8/2564 ดำเนินโครงการอบรมอบรมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้องคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ 64 ...

14/8/2564  ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฯ ตอนที่ 3 จัดทำนุบำรุงสถานบันเทิง ณ วัดทุ่งหวัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ...

6/8/2564   ดำเนินโครงการขอให้ดูฯ วันที่ 3 นุบำรุงสังคม ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ (วัดทุ่งค่าย) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

25/7/2564  ห้ามอาจารย์และเข้าร่วมการใช้งาน Google Studio Dashboard แบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ...

24/7/2564  อาจารย์และปฏิทิน ปฏิทิน การใช้งาน การใช้งาน Advanced Excel Level 2 แบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ...

4/3/2564   ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฯ ตอนที่ 3 ดนุบำรุงสังคม ณ วัดคลองแห อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

19/2/2564   บรรยายถึงการทำ CPR ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ... 

17/2/2564   ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฯ ตอนที่ 3 นุบำรุงสถานบันเทิง ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

15/2/2564  ปฏิทินกิจกรรมต้อนรับนักเรียนท้องถิ่น การละเล่น พื้นบ้านและกีฬาไทย วันที่ 3 ...

13-14/2/2564   ทดสอบประสิทธิภาพและร่วมเป็นข้อสอบของอาสาสมัครที่จะลงทะเบียนนักเรียนลืมนการกีฬาจังหวัดตรัง ...

2/10/2/2564   ดำเนินโครงการลองดูฐานข้อมูลท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ตอนที่ 1 (การละเล่นพื้นบ้านอีฉุด) ...

20/11/2563   อ.กฤษฎิ์ ศรีรุ่งเรืองชัย อ.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สอนและสาธิตการนวดผู้ป่วย (Sport Massage) แก่ทีมกรีฑา มก.ตรัง ...

11/6/2563   Sports Science Mini Marathon ปีการศึกษา 2563 ณ บ้านตะเภา ริมชายทะเล หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ...

11/2/2563   แจ้งผลงานผู้ส่งออก ณ โรงฝึกกีฬา สถาบันมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ห้องสมุด ตรัง ...

28/10/2563   จดบันทึกสิ่งที่จะได้รับประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ...

14-19/9/2563  จักสีลัตชิงรางวัลที่ต้องการประจำปี 2563 ชิงถ้วยรางวัลตามมา ...

28/9/2563  น.ส.ณัฐธิดา จินา ได้อันดับ 3 ใน อย่าลืมจดจำความทรงจำของเยาวชนในปี 2563 ...

28/9/2563  งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มกช. ตรัง พิธีผศ.ไพรมา อ้วนไตร และ คุณประสิทธิ์ ลิงบ้าน ...

23/9/2563  โรงเรียนกีฬาชุมพร ทุ่งสง ศึกษาดูงาน มกช. ตรัง เต่า 3 สาขา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและยิงปืน ...

21/9/2563  บริการวิชาการ "หลักการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย" แก่ทุกคนที่ต้องการซึ่งทุกคนทราบ เมนตรัง ...

11/9/2563  เชิญอบรมโครงการสัมมนาโดยมีค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับสวัสดิการการกีฬา ตอนที่ 3 (การช่วยน้ำท่วมคืนชีพ) ...

9/9/2563  กำหนดการอบรมสัมมนาแลก "ประเด็นสัมมาคาราวะ" ...

7-8/9/2563  อบรมสัมมนาให้พัฒนาค่าธรรมเนียมวิชาชีพเฉพาะสำหรับผลข้างเคียงของกีฬา เปิดสอนครั้งที่ 2 อบรมออนไลน์" Kinesiology Tape" ...

31/8/2563  หัวข้อการอบรมเพื่อละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ... 

28/8/2563  เปิดทำนุบำรุงสังคม ณ วัดท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ...

27/8/2563  รายการทำนุบำรุงสังคม ณ บ่านบ้านธานินทร์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

25/8/2563  ทดสอบแบตเตอรีในการแข่งขันในแบตฯ ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังในปี 2563 ...

23/8/2563  บริการด้านวิชาการอย่าลืมวงการกีฬาอีกครั้ง พบกับชุมชนเก่า อสม.รพ.สต. บ้านท่าบันได ...

22/8/2563  บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของวงการกีฬา สู่ชุมชนเก่า อสม.รพ.สต.บ้านนานรินทร์ ...

21/8/2563  บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ...

19/8/2563  บริการวิชาการที่จะทำให้โลกแห่งกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ...

19/8/2563  รองคณบดีแจก "เสื้อขยัน" สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน ... 

18/8/2563  อบรมเพื่อการพัฒนาระเบียบข้อบังคับวิชาชีพเฉพาะสำหรับทุกคนในครอบครัวการกีฬา เปิดสอนครั้งที่ 1 อบรมสัมมนา"Class Fitness" ...

17/8/2563  กิจกรรมทำนุบำรุงสังคม ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ...

14/8/2563  ตารางอบรมสัมมนาใหม่และสานสัมพันธ์พี่น้อง'63 ...

10-11/8/2563  อบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ห้องสมุดตรัง ...

7/8/2563  บริการวิชาการให้กับวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลพยาบาลสิรินธร ตรัง ...

6/8/2563  บทเรียนฝากบทเรียนต้อนรับท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ...

5/8/2563  ผู้สมัครบริการชี้เป้าให้ถึงที่สุดของกีฬาท่องเที่ยวสู่ชุมชน "การช่วยรักษาคืนชีพ (CPR)" ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ...

5/8/2563  พญ.เพ็ญพิชญา วงษ์วิวัฒน์ ขอให้อยู่ในมาตรการป้องกัน COVID-19 ... 

1/8/2563  น.ส ณัฐธิดา จินานศ. ปีที่ 3 รวบรวมเหรียญปืนยาวอัดลม หญิง Junoir ทบทวนการยิงปืนเพื่อแข่งขันกับ...

   

LINK ภายใน  

E student

E Teacher

E Staff

TNSU trg

SSI center

   

LINK หน่วยงานภายนอก  

TNSU

MOTSx3

DSE

SAT

Journalx2

NRCT

TDC2

ABC

   

Facebook Page

จำนวนผู้เข้าชม  

Users
1
Articles
31
Articles View Hits
39009
   
© ALLROUNDER