รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

Download เอกสาร  

   

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็ปไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

9E94893C-546F-4025-8993-FCFB9B3D5DF3

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ss

*** สมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องทะเบียนฯ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ***

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) คลิก 

 

 

 

 

   

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Princess Maha Chakri Sirindhor 2567

   

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา 🎉🎉
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 
425829215 895357162381872 5107090420414702131 n
 
   

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

219818
 
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ที่ประกอบด้วย

อาจารย์ ดร.ภิรญา พงษ์ศิริ
ผศ.มันทิรา ผ่องอำไพ
ผศ.ณัฏฐวี ศรีเกตุ
ผศ.ภูดิส ศรีเกตุ
และอาจารย์ กฤษฏ์ ศรีรุ่งเรืองชัย
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ที่บทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง
“Effects of Manohra Dance, the Cultural Heritage of UNESCO, on Physical Performance in Children”
ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารในวารสาร International Journal of Disabilities Sports &Health Sciences. 2024; Volume 7 (Special issue 1) ประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS ระดับ Quartile 4 SJR Score 0.13
https://doi.org/10.33438/ijdshs.1383892

และขอขอบคุณ นางสาวเมลรดาญ์ พัดทวี นักศึกษาต้นแบบท่ารำมโนราห์ที่ใช้ในบทความวิจัยนี้
ท่านสามารถอ่านบทความได้ตามลิ้งก์ดังต่อไปนี้ >>> https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3507562

 

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

338043697 106639965725893 8291725183960846918 n 353903104 1736342113467960 7359032541042338304 n Small

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   
   
© ALLROUNDER