รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป

pi1

ดูประกาศ

 

โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศสแกน QR Code ในประกาศ หรือกดที่ Link ด้านล่างเข้ากลุ่มไลน์
กลุ่มที่ 1 https://line.me/R/ti/g/0U-GDZqbd8
กลุ่มที่ 2 https://line.me/R/ti/g/NS1vj3fWKG
กลุ่มที่ 3.1 http://line.me/ti/g/-6twvftntX 
กลุ่มที่ 3.2 http://line.me/ti/g/g8G69Qhe7P
กลุ่มที่ 4 https://line.me/R/ti/g/mgJ8fc2210
กลุ่มที่ 5.1 https://line.me/R/ti/g/inYtQP2-NF
กลุ่มที่ 5.2 http://line.me/ti/g/fCp2r_fMOj
 

 

 

 

   

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

Banner1 pakad qt2565

 online re

 

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก 

  

     

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

2. หากมีผู้สละสิทธิ์ คณะฯ จะดำเนินการเรียกสำรองรายงานตัวและชำระเงิน ตามลำดับจนครบจำนวนที่กำหนด ในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป

2565 Medium

regis

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไปคลิกดูประกาศ

 

242726441 1872245642953085 1365853475702813966 n

243116174 1872245996286383 1502832962084196702 n

 

   

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

king9

   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา2565

banner qoata 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

.

   
© Thailand National Sports University Trang Campus