รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Princess Maha Chakri Sirindhor 2567

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

432935217 929017072349214 3923310471865150484 n

 สมัครเรียน คลิก 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) คลิก 

 

 

 

 

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

post stu 2567 p2

 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์  คลิก 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)   ดูประกาศ

ใบรับรองแพทย์ คลิก

หนังสือยินยอมให้ตรวจสารเสพติดในร่างกาย คลิก 

Note : ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ากลุ่มไลน์ คลิก 

 

 

 

   

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา 🎉🎉
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” 
425829215 895357162381872 5107090420414702131 n
 
   

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

219818
 
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ที่ประกอบด้วย

อาจารย์ ดร.ภิรญา พงษ์ศิริ
ผศ.มันทิรา ผ่องอำไพ
ผศ.ณัฏฐวี ศรีเกตุ
ผศ.ภูดิส ศรีเกตุ
และอาจารย์ กฤษฏ์ ศรีรุ่งเรืองชัย
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ที่บทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง
“Effects of Manohra Dance, the Cultural Heritage of UNESCO, on Physical Performance in Children”
ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารในวารสาร International Journal of Disabilities Sports &Health Sciences. 2024; Volume 7 (Special issue 1) ประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ในฐาน SCOPUS ระดับ Quartile 4 SJR Score 0.13
https://doi.org/10.33438/ijdshs.1383892

และขอขอบคุณ นางสาวเมลรดาญ์ พัดทวี นักศึกษาต้นแบบท่ารำมโนราห์ที่ใช้ในบทความวิจัยนี้
ท่านสามารถอ่านบทความได้ตามลิ้งก์ดังต่อไปนี้ >>> https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3507562

 

   

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  ดูประกาศ

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

338043697 106639965725893 8291725183960846918 n 353903104 1736342113467960 7359032541042338304 n Small

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   
   
© ALLROUNDER