รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป

127107

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป คลิกอ่าน

วิธีการสมัคร ---> กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบหลักฐานส่งไปรษณีย์ มาตามข้อมูลที่ระบุในประกาศ

regis

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

.

   
© Thailand National Sports University Trang Campus