รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา

quota65 rgb

regis

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)  คลิก

242726441 1872245642953085 1365853475702813966 n

243116174 1872245996286383 1502832962084196702 n

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

กรีฑาเยาวชน-อุดมศึกษาชิงชนะเลิศภาคใต้ 2564

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

.

   
© Thailand National Sports University Trang Campus