รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ทรงพระเจริญ.

Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป

banner1 copy

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป  ดูประกาศ

ใบรับรองแพทย์ คลิก

หนังสือยินยอมให้ตรวจสารเสพติดในร่างกาย คลิก 

new stu

 

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป

spc2566

   

รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

banner qoata 2566

ดูประกาศ

new stu

เอกสารประกอบการายงานตัวนักศึกษา

1. หนังสือยินยอมตรวจสารเสพติดในร่างกาย  คลิก 

2. ใบรับรองแพทย์ คลิก 

 

*** การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับชำระด้วยเงินสด โดยนักศึกษาสามารถชำระด้วยวิธีสแกน QR Code /Application ธนาคาร  เป็นต้น

 

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป

127107

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป คลิกอ่าน

วิธีการสมัคร ---> กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบหลักฐานส่งไปรษณีย์ มาตามข้อมูลที่ระบุในประกาศ

regis

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

เรื่อง ขอถอนคืนค่าประกันของเสียหาย ดูรายละเอียด

   
© Thailand National Sports University Trang Campus