รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

DSC 0151

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  จันธิดา

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

Qouta 67 icon

ดูประกาศ คลิก 

 

 

รายงานตัวออนไลน์  คลิก

 

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก

       - ใบสมัครเพื่อพิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย) ประจำภาคต้น (โควตา) ปีการศึกษา 2567 ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2567 ในเวลาราชการ คลิก

หมายเหตุ :

ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 

 

 

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป

2024

 สมัครเรียน คลิก 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป คลิก 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่   ประเภททั่วไป คลิก

 

 

 

   

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  ดูประกาศ

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

338043697 106639965725893 8291725183960846918 n 353903104 1736342113467960 7359032541042338304 n Small

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

เรื่อง ขอถอนคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2563 - 2566 หมดภาระผูกพัน ดูรายละเอียด

   
© ALLROUNDER