รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

DSC 0151

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  จันธิดา

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา

Qouta67

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา คลิก 

ใบสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา คลิก 

กรอกใบสมัครออนไลน์ 

 

   

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  ดูประกาศ

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

338043697 106639965725893 8291725183960846918 n 353903104 1736342113467960 7359032541042338304 n Small

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   
   
© ALLROUNDER