รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

DSC 0151

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  จันธิดา

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ทรงพระเจริญ.

Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

2566 add 2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) คลิกอ่าน

วิธีการสมัคร ---> กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน ปริ้นใบสมัครชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ งานการเงินวิทยาเขต พร้อมทั้งแนบหลักฐานส่งไปรษณีย์ มาตามข้อมูลที่ระบุในประกาศ

regis

   

รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

research fund 2565

   

การบริการวิชาการแก่สังคม

COVER Sports injury

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

.

   
© Thailand National Sports University Trang Campus