ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

botnew 

online66

2566 1

PR011

PR012

PR013

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย
ผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (FUNDAMENTAL FUND) ประจำปีงบประมาณ 2567

 white blue yellow modern online Webinar Banner Landscape

Blue and Green Modern College Open House Banner Landscape