รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  

234857

อาจารย์ภิญญาณัฏฐ สมาธิ

 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

   

วิดีโอแนะนำคณะ  

   

ระบบ E-Education  

   

ระบบรับสมัครนักศึกษา  

   

สำนักงาน ก.พ.  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

Facebook  

   

2566

 

สมัครเรียนออนไลน์

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป คลิก 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป  คลิก

 

   

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตรัง