รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  

33141

ผศ.ณิชานันทน์  วงษ์วิวัฒน์

 รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

   

วิดีโอแนะนำคณะ  

   

ระบบ E-Education  

   

ระบบรับสมัครนักศึกษา  

   

สำนักงาน ก.พ.  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

Facebook  

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

2565

   

S1

 

   

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

phase2 newstu 2565

iconweb 01 removebg preview

 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้ังที่ 2) คลิกอ่านประกาศ

 

   

277554565 4979907115390804 7342479961388680187 n

   

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

275948188 7223445371064094 7508461953703291061 n

iconweb 01 removebg preview

         ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม ครั้ังที่ 1) คลิกอ่านประกาศ