spm ประกาศกลุ่มกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและด้านกิจกรรม คลิกอ่านเพิ่มเติม

spm ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2563 คลิกอ่านเพิ่มเติม

spm คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น คลิกอ่านเพิ่มเติม

spm คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ คลิกอ่านเพิ่มเติม