รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

ประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

   

คู่มือนักศึกษา  

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร-หอประชุม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) ดูประกาศ

   
© ALLROUNDER